Rozpoczynasz działalność? Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Więcej

Nie prowadzisz działalności? Mamy też coś dla Ciebie

Więcej

Praca w naszym zespole

Więcej

Masz problem? Zadaj pytanie

Więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • przygotowanie polityki rachunkowości
  • sporządzenie planu kont
  • księgowanie dokumentów
  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
  • ustalanie wyniku finansowego
  • rozliczanie podatku dochodowego
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych

   Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
 • prowadzenie ewidencji dotyczących transakcji WNT, WDT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K

   Dodatkowo gratis oferujemy :

 • przygotowanie w imieniu podatnika dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach za podatnika
 • obsługa kontroli organów skarbowych oraz ZUS
 • roczne zeznanie podatkowe