Rozpoczynasz działalność? Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Więcej

Nie prowadzisz działalności? Mamy też coś dla Ciebie

Więcej

Praca w naszym zespole

Więcej

Masz problem? Zadaj pytanie

Więcej

Kadry

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie rejestru absencji pracowników
 • przygotowanie umów o pracę
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków od tych umów
 • przygotowanie świadectw pracy

  Płace

 • naliczanie i sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • naliczanie podatku od wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracownika
 • sporządzanie informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • naliczanie składek ZUS, sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-8B, PIT-4

reprezentowanie podczas kontroli ZUS